Niebezpieczeństwa w pracy z pilarką

Jeśli chcesz pracować z pilarką – czy to na użytek własny czy firmowy – powinieneś wpierw przejść odpowiednie szkolenie na pilarza (www). Jest to ważne, ponieważ pilarki łańcuchowe są urządzeniami, które mogą wywoływać wiele niebezpiecznych wypadków oraz chorób wśród osób nieznających działania poszczególnych elementów. Oto lista rzeczy, które na pewno sprawią, że nie tkniesz pilarki, póki nie przejdziesz odpowiedniego szkolenia.

Najbardziej narażone części ciała

szkolenia-pilarkiWśród części ciała, które są w niebezpieczeństwie podczas pracy pilarki znajdują się:

  • głowa (8,5-9,5%)

  • górne części ciała (4,5-8,5%)

  • dłonie (35,5-38,5%)

  • górna część nogi, kolano, dolna część nogi (36-40%)

  • stopy (6,5-7%)

Z powyższego zestawienia widać, że najbardziej narażone są na niebezpieczeństwa: dłonie oraz górna część nogi, kolano i dolna część nogi.

Co jest niebezpieczne?

Kontakt z ruchomą piłą łańcuchową

Jedną z części pilarki, które powodują wiele wypadków jest piła łańcuchowa. Kiedy jest wprawiona w ruch może stanowić poważne zagrożenie dla osoby, która się nią posługuje. W tym momencie najbardziej narażone są dłonie.

Zjawisko odbicia

pilarki6Jest to szczególnie niebezpieczna sytuacja. Może do niej dojść na skutek zetknięcia się górnej części prowadnicy (znajduje się ona przy pile łańcuchowej) z jakimś obcym elementem, gwoździem czy sękiem. Powstaje wtedy niekontrolowany ruch prowadnicy ku górze. Z tego względu najbardziej zagrożone są górne części korpusu oraz twarz.

Hałas

Jest to czynnik równie niebezpieczny co poprzednie. Obecnie produkowane modele pilarek posiadają już tłumiki, ale mimo wszystko bardzo często poziom hałasu sięga 100 decybeli. Jest to bardzo męczące dla słuchu ludzkiego natężenie. Pracując z pilarką należy więc zadbać o ochronniki słuchu.

Poza tymi czynnikami występują również inne, np. drgania (mogą być przyczyną choroby wibracyjnej, trzeba więc zakładać odpowiednie rękawice) oraz porażenia prądem elektrycznym.